در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش همه

کارت اسیلوسکوپ Hantek 6074BE

۱۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان
کارت اسیلوسکوپ Hantek 6074BE که مجهز به استاندارد بیش از 80 نوع عملکرد اندازه گیری خودرو بوده و به اسیلوسکوپ

کارت اسیلوسکوپ Hantek 6022BL

۴.۱۵۰.۰۰۰ تومان
کارت اسیلوسکوپ Hantek 6022BL یک وسیله حرفه ای است که می‌تواند به کمک نرم‌افزار، شکل موج های واضحی در کامپیوتر

کارت اسیلوسکوپ Hantek 6022BE

۳.۱۵۰.۰۰۰ تومان
کارت اسیلوسکوپ Hantek 6022BE یک وسیله حرفه ای است که می‌تواند به کمک نرم‌افزار، شکل موج های واضحی در کامپیوتر