خبری

راهنمای خرید اسیلوسکوپ

چگونه اسیلوسکوپ بخرم؟  آیا خرید اسیلوسکوپ ارزان کار درستی است؟  مولتی مترها مفیدند اما اسیلوسکوپ ها یک پله بالاتر هستند و خرید اسیلوسکوپ یک سرمایه گذاری است و اگرچه هزینه بیشتری دارد، اما ارزشش را دارد. اسیلوسکوپ چیست؟ اسیلوسکوپ ابزاری است برای نمایش سیگنال های الکترونیکی به صورت شکل موج که توسط تکنسین ها و مهندسان […]