سیگنال ژنراتورها

ژنراتور شکل موج دلخواه (فانکشن ژنراتور AWG)

فهرست مطالب یک مولد شکل موج دلخواه، AWG یا ARB یک نوع تخصصی از مولدهای تابع است که قادر به تولید شکل موج از مجموعه مقادیر وارد شده است. معرفی ژنراتور شکل موج دلخواه یا فانکشن ژنراتور AWG مولدهای شکل موج دلخواه اغلب با حروف اول آنها، AWG و گاهی اوقات حتی ARB (مخفف Arbitrary) […]