اسیلوسکوپ دستی

اسیلوسکوپ دستی (قابل حمل)

فیلتر ها

قیمت

پهنای باند اسیلوسکوپ

تعداد کانال

پورتابل یا قابل حمل

شرکت سازنده