آموزشی, اسیلوسکوپ, دستگاه های اندازه گیری, علمی

اطلاعات ایمنی اسیلوسکوپ تکترونیکس

اطلاعات ایمنی اسیلوسکوپ تکترونیکس

در این پست از سلسله مقالات ایلکوشاپ، قصد داریم تا اطلاعات ایمنی اسیلوسکوپ تکترونیکس را بیان کنیم. کاربر، می‎بایست در زمان استفاده از این اسیلوسکپ، اصول مربوطه را رعایت نموده و دستگاه را در شرایط ایمن، مورد استفاده قرار دهد.

اسیلوسکوپ تکترونیکس ایلکوشاپ

اسیلوسکوپ تکترونیکس ایلکوشاپ

خلاصه‎ای از نکات ایمنی اسیلوسکوپ تکترونیکس

فراموش نکنید که حتماً برای فعالیت‎های تخصصی و آزمایشگاهی از این اسیلوسکوپ استفاده نمایید. موارد احتیاطی و ایمنی را برای جلوگیری از هرگونه آسیب به خودتان یا دستگاه، و همین طور تجهیزات متصل به آنها، رعایت نمایید.

 • قوانین ایمنی ملی و محلی خود را رعایت کنید.
 • برای اتصال صحیح و عملکرد صحیح دستگاه، ضروری است که پروسه‎های ایمنی را رعایت نموده و کاملاً محتاطانه و ایمن با آن کار کنید.
 • این محصول، تنها برای پرسنل آموزش دیده طراحی شده است.
 • تنها پرسنل واجد شرایط و آگاه از مخاطرات موجود، می‎توانند از این محصول استفاده نمایند و مجاز به برداشتن پوشش دستگاه برای تعمیر و نگهداری یا تنظیم دستگاه می‎باشند.
 • همیشه پیش از استفاده از محصول، بررسی کنید که به منبع قابل اطمینانی متصل شده و به درستی کار کند.
 • در نظر داشته باشید که این اسیلوسکوپ برای تشخیص خطای ولتاژ طراحی نشده، و برای چنین هدفی قابل استفاده نیست.
 • فراموش نکنید که از تجهیزات حفاظتی پرسنل برای پیش گیری از شوک الکتریکی و آسیب ها و خطرات احتمالی ناشی از اجسام رسانا، استفاده نمایید.
 • زمان استفاده از این محصول، می‎بایست به بخش های دیگر سیستم نیز دسترسی داشته باشید.
 • دستورالعمل های امنیتی، هشدارها و موارد احتیاطی مرتبط با عملکرد سیستم ها را به دقت مورد مطالعه قرار دهید.
 • زمان استفاده از تجهیزات این سیستم، امنیت دستگاه بسیار حائز اهمیت بوده ولی بایست با مهارت هرچه بیشتر اقدام به اسمبل و پیاده سازی سیستم نمایید.
اسیلوسکوپ تکترونیکس

اسیلوسکوپ تکترونیکس

برای جلوگیری از آتش سوزی و آسیب پرسنل، به موارد زیر توجه کنید:

 

 • از منبع توان مناسب استفاده کنید: تنها از منبع توانی استفاده نمایید که مخصوص این محصول بوده و مجوز استفاده از برق شهری برای آن صادر شده باشد. از آداپتور این دستگاه، به هیچ عنوان برای دستگاه‎‎های دیگر استفاده نکنید.
 • به اتصال زمین توجه کنید: این محصول از طریق یک رسانای متصل به منبع توان، به زمین اتصال یافته است. برای پیش گیری از شوک الکتریکی، رسانای مربوطه می‎بایست به اِرت متصل شده باشد. پیش از هرگونه ‎‎های دیگر استفاده نکنید.
 • به اتصال زمین توجه کنید: این محصول از طریق یک رسانای متصل به منبع توان، به زمین اتصال یافته است. برای پیش گیری از شوک الکتریکی، رسانای مربوطه می‎بایست به اِرت متصل شده باشد. پیش از هرگونه اتصال به پایانه ورودی و خروجی دستگاه، اطمینان حاصل کنید که دستگاه، به درستی به زمین متصل شده باشد.
 • قطع برق: قطع برق محصول، می بایست از طریق قطع منبع توان دستگاه انجام شود. دستورالعمل مربوطه را با توجه به ویژگی‎های محلی خود به دقت مطالعه کنید. دستگاه را به نحوی قرار دهید که دسترسی به منبع توان در آن دشوار نباشد. کاربر، می بایست به راحتی به منبع قطع و وصل دستگاه دسترسی داشته باشد تا در صورت نیاز، اقدام به قطع و منبع توان سیستم نماید.
 • قطع و وصل کردن صحیح دستگاه: در زمان قطع و وصل کردن پراب ها یا سوکت‎های تست، اطمینان حاصل کنید که دستگاه به منبع ولتاژ مناسب متصل شده باشد.
 • تنها از پراب‎های ولتاژ مجاز، درگاه‎های تست، آداپتورهای تغیه محصول مناسب، استفاده کنید که تکترونیکس، آن را برای دستگاه شما مجاز دانسته است.
 • تمامی پایانه‎ها را به دقت مورد بررسی و نظارت قرار دهید. برای پیش گیری از خطر آتش سوزی و شوک الکتریکی، همه پایانه‎های محصول را به دقت بررسی کنید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر، کاتالوگ دستگاه را مطالعه کرده و سپس اقدام به وصل دستگاه نمایید.
 • اطمینان حاصل کنید که دستگاه به منبع ولتاژ و جریان مناسب، وصل شده باشد.
 • زمانی که از پراب تست 1:1 استفاده می‎کنید، اصول ایمنی را رعایت نمایید. زیرا پراب ولتاژ به طور مستقیم به محصول وصل شده است.
 • منبع پتانسیل را به هیچ یک از پایانه‎ها وصل نکنید.
 • هرگز بدون کاور مناسب از دستگاه استفاده نکنید: در زمان استفاده از این دستگاه، هرگز پوشش و کاور مخصوص پنل‎ها را برندارید. هرگونه خطر ناشی از قرارگیری در منبع ولتاژ امکان پذیر است.
 • هرگز زمانی که اتصال برق برقرار است، مستقیماً اتصالات را لمس نکنید.
 • اگر مشکوک هستید که ساختار خاصی از مدار، ممکن است به دستگاه آسیب وارد کند، هرگز این ریسک را نکنید. برای انجام فعالیت های آزمایشی خطرناک، حتما از پرسنل و تکنسین های ماهر، مشاوره و کمک بگیرید.
 • اگر دستگاه، آسیب دیده یا به درستی کار نمی‎کند، از آن استفاده نکنید. اگر در مورد امنیت دستگاه شک دارید، آن را خاموش کرده و اتصال برق را قطع نمایید.
 • پیش از استفاده، پراب‎های ولتاژ، تست و تجهیزات مکانیکی را بررسی کنید و در صورت هرگونه خطا در دستگاه، قطعه مربوطه را تعویض نمایید.
 • اگر هر قسمت از دستگاه آسیب دیده یا دچار خطا شده یا در اتصال با فلز قرار گرفته، هرگز از دستگاه استفاده نکنید.
 • پیش از استفاده از دستگاه، بخش های ظاهری دستگاه را به دقت بررسی کنید. دقت کنید که خراش یا آسیب ظاهری به دستگاه وارد نشده باشد.
 • هرگز از این دستگاه در شرایط مرطوب و چسبناک استفاده نکنید.
 • توجه کنید که شرایطی از این دست (مرطوب و چسبناک بودن سطح کار) ممکن است باعث جدا شدن یا حرکت یک قطعه از دستگاه شود.
 • در موقعیت هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد یا در معرض اشتعال است، هرگز از این دستگاه استفاده نکنید.
 • سطح محصول را تمیز و خشک نگه دارید: پیش از اقدام برای تمیز کردن دستگاه، اتصالات سیگنال های ورودی را قطع کنید.
 • تهویه مناسب را در فضای کاری برقرار کنید: برای اطمینان از خنک سازی صحیح دستگاه، طرفین و پشت دستگاه را به دقت مورد بررسی قرار دهید. شکاف ها و محفظه های ورودی را برای تهویه مناسب، کاملاً تمیز کنید و هرگز پوشش اضافی را در این قسمت‎ها قرار ندهید. هرگز هیچ شی‎ای را در مقابل سوکت‎های ورودی دستگاه قرار ندهید.
 • فضای کاری امن را برای خود فراهم کنید. همیشه دستگاه را در موقعیت مناسبی قرار دهید که دستگاه نمایشگر کاملاً قابل رویت باشد. هیچ دکمه ای را بدون اطلاع و دانش کافی، فشار ندهید. اطمینان داشته باشید که در حین کار، همه استانداردهای ارگونومیک رعایت شده باشد.

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید