آموزشی, علمی

تحلیل گر شبکه برداری

تحلیل گر شبکه برداری

تحلیل گر شبکه برداری

فهرست مطالب

تحلیل گر شبکه برداری چیست؟

تحلیل گر شبکه برداری برای چه کاری مورد استفاده قرار می‎گیرد؟

آیا نیاز است که تحلیل گر شبکه برداری را کالیبره کنیم؟

آیا یک تحلیل گر شبکه برداری، تصحیح خطا دارد؟

تفاوت بین تحلیل گر شبکه برداری و تحلیل گر شبکه چیست؟

تفاوت بین تحلیل گر شبکه برداری و تحلیل گر طیف چیست؟

تفاوت بین تحلیل گر شبکه برداری با اسیلوسکوپ چیست؟

چگونه یک تحلیل گر شبکه برداری، S11 را اندازه می‎گیرد؟

پارامتر S21  چیست؟

انتشار و مدل سازی کانال چیست؟

اسمیت چارت چیست؟

نرخ موج ولتاژ ایستا چیست؟

چگونه یک تحلیل گر شبکه برداری، اندازه گیری فاز را انجام می‎دهد؟

چگونه یک تحلیل گر شبکه برداری، دامنه را اندازه گیری میکند؟

ویژگی‎های دامنه چیست؟

 

تحلیل گر شبکه برداری چیست؟

تحلیل گر شبکه برداری (Vector Network Analyzer  ) یا به اختصار VNA عملکرد بالا برای مشخص سازی و تحلیل فرکانس رادیویی و دستگاه‎های مایکروویوی مثل تقویت کننده‎‌ها، فیلترها، مقسم توان / ترکیب کننده‎ها، سوئیچ‎ها، آنتن‎ها و موارد دیگر، مورد استفاده قرار می‎گیرد. تحلیل گر شبکه برداری، به مهندسین این امکان را می‎دهد تا اندازه‎گیری‎های دقیق‎تری روی پارامترهای S، نویز فیگر، تلفات بازگشتی و موارد دیگر داشته باشند.

تحلیل گر شبکه برداری

تحلیل گر شبکه برداری

تحلیل گر شبکه برداری برای چه کاری مورد استفاده قرار می‎گیرد؟

یک تحلیل گر شبکه برداری، یک وسیله تست پاسخ تحریک است که به طور معمول برای فعالیت‎های پژوهشی و توسعه، اعتبارسنجی طراحی، تحلیل خطا، و تست مقیاس سنجی پاسخ فرکانسی المان‎ها به کار می‎رود.

آیا نیاز است که تحلیل گر شبکه برداری را کالیبره کنیم؟

بله، تمامی تحلیلگرهای شبکه برداری، نیاز به کالیبره شدن دارند تا نتایج با بالاترین کیفیت را به دست دهند. فرآیند کالیبراسیون شامل تنظیم ابزار برای تصحیح خطای سیستماتیکی سخت افزاری می‎شود که از استانداردهای قابل قبولی برای افزایش دقت و اندازه گیری فاز، استفاده می‎نماید.

چگونه می‎توان یک تحلیلگر شبکه برداری را کالیبره نمود؟

فرآیند کالیبراسیون را می‎توان هم به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیک انجام داد. ولی در بسیاری مواقع، روش دستی استفاده می‎شود. روش‎های معمول کالیبراسیون شامل SOLT, TRL است که مبتنی بر پارامترهای متفاوت بوده و خطاهای سیستماتیک را حذف می‎نماید. کالیبراسیون دستی، شامل یک سیگنال محرک شناخته شده از یک لیست سیگنال‎های موجود روی نرم افزار تحلیل گر شبکه برداری می‎شود. سپس دامنه وفاز تا جایی تنظیم می‎شود که به مقدار متناظر با منبع تحریک موجود برسد. تحلیلگر شبکه، می بایست به صورت دوره‎ای با مرجع کالیبراتور، کالیبره گردد. به این ترتیب اطمینان حاصل می‎شود که تحلیل گر به درستی اندازه گیری را انجام دهد. کالیبراسیون‎ پریودیک، تطبیق با استانداردهای بین المللی را تضمین می‎نماید.

آیا یک تحلیل گر شبکه برداری، تصحیح خطا دارد؟

بسیاری از تحلیلگرهای شبکه برداری، دارای تصحیح خطا هستند و ممکن است بتوانند تعداد زیادی از خطاها مثل رانش حرارتی، تاخیر زمانی، عدم تطبیق بار و منبع و تغییرات طولی را جبران سازی نماید.

تفاوت بین تحلیل گر شبکه برداری و تحلیل گر شبکه چیست؟

یک تحلیلگر شبکه برداری، مشخصه‎های دامنه و فاز را اندازه گیری می‎نماید. دستگاه‎هایی یک پورتی یا دو پورتی مثل المان‎های بی سیم، خطوط میکرواستریپ و ساختارهای شاخه‎ای در این نوع تحلیلگرها به کار می‎روند.

تفاوت بین تحلیل گر شبکه برداری و تحلیل گر طیف چیست؟

یک تحلیل گر شبکه برداری، مشخصات المان های مختلط را در فرکانس مشخص و با استفاده از یک سیگنال ژنراتور و گیرنده، اندازه گیری می‎نماید. ولی تحلیل گر طیف، توان را از طریق طیف کلی فرکانس سیگنال اعمالی، و تنها با استفاده از گیرنده اندازه گیری می‎کند.

تفاوت بین تحلیل گر شبکه برداری با اسیلوسکوپ چیست؟

یک اسیلوسکوپ، سیگنال های خارجی را با نمایش فرم موج ولتاژ به عنوان تابع زمانی، اندازه گیری می‎کند. در این شرایط، یک تحلیل گر شبکه برداری، نظارت بر دامنه و فاز را در پاسخ به شبکه، اندازه گیری می‎نماید.

چگونه یک تحلیل گر شبکه برداری، S11 را اندازه می‎گیرد؟

یک تحلیل گر شبکه برداری، S11 را با معرفی سیگنال تحریکی در یک پورت دستگاه تست شده، مقیاس سنجی می‎نماید. سپس به مقیاس سنجی سیگنال انعکاسی می‎پردازد. فرکانس این ارتعاش بازتابی، برای محاسبه S11  مورد استفاده قرار می‎گیرد.

پارامتر S21  چیست؟

S21 برای مقیاس سنجی مطلوب سیگنال های دستگاه و گذر از پورت ورودی و بازتاب به پورت خروجی، به کار برده می‎شود. توان از اولین پورت، به پورت بعدی منتقل شده و می‎توان آن را با پارامتر S21 تعیین و اندازه گیری نمود.

انتشار و مدل سازی کانال چیست؟

انتشار و مدل سازی کانال، یک تکنیک است که برای تخمین عملکرد آنتن مخابراتی بی سیم و تاثیرات آن ها روی پوشش سلولی، به کار می‎رود.

معنادارترین پارامترها در انتشار و مدل سازی شبکه، تلفات خط، تضعیف خط و مواردی از این دست است.

اسمیت چارت چیست؟

اسمیت چارت، یک نمایش گرافیکی از عملکردهای مختلف مدار است. این نمودار، نشان دههنده امپدانس، دامنه، کنداکتانس یک تقویت کننده یا المان های دیگر سیستم است که مرتبط با فرکانس یا ولتاژ می‎شود. به منظور فهمیدن چگونگی عملکرد یک اسمیت چارت، مهم است که مبانی انتقال تئوری خط را بدانیم.

نرخ موج ولتاژ ایستا چیست؟

نرخ موج ایستای ولتاژ، ولتاژ غیر راکتیو دریافتی از یک نقطه در فضا را نسبت به عامل منبع AC آن، اندازه گیری می نماید. بنابراین، توان انعکاسی از منبع آنتن، نشان داده می‎شود. به طور معمول، می‎توان ولت بر متر (V/m) یا میلی ولت بر متر (mV/m) را به دست آورد.

چگونه یک تحلیل گر شبکه برداری، اندازه گیری فاز را انجام می‎دهد؟

یک تحلیلگر شبکه برداری، فاز را با استفاده از سیگنال تحریکی در پورت دستگاه اندازه گیری شده، مقیاس سنجی می‎نماید. درجه شیفت فاز نیز در آن ذکر شده است. یک کالیبراسیون جداگانه، برای تعیین درجه شیفت فاز در زمانی به کار می‎رود که سیگنال تحریک در آن اعمال نشده باشد.

چگونه یک تحلیل گر شبکه برداری، دامنه را اندازه گیری میکند؟

یک تحلیلگر شبکه برداری، دامنه را با معرفی سیگنال تحریک در پورت دستگاه، اندازه گیری می‎نماید و سپس به مقیاس سنجی می‎پردازد. دامنه سیگنال انعکاسی، برای محاسبه دامنه نیز به کار می‎رود.

ویژگی‎های دامنه چیست؟

ویژگی‎های دامنه شامل دامنه در یک نقطه خاص فرکانسی، محدوده دامنه، خطی سازی دامنه و اندازه گیری نرخ دامنه می‎شود.

دیدگاهتان را بنویسید